Webmaster To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Kontakt med Webmaster!

Du är välkommen att lämna synpunkter och förslag eller ställa frågor om vår webplats i nedanstående formulär!

Vill du istället diskutera eller fråga något om vår verksamhet eller våra tjänster så går det bra på kontaktsidan, som du finner på länken Kontakta oss!Formulär för att lämna synpunkter och förfrågningar på vår webplats on-line
Läs om vår
integritetspolicy nedan!

För- och efternamn (krävs)

E-postadress (krävs)

Företag eller organisation (frivilligt)

Ev web-site - URL (frivilligt)

Inom vilket område är ni mest intresserad av våra tjänster?

Välj ett alternativ eller beskriv närmare i textfältet nedan:
Organisation o verksamhetsutveckling
Projekteffektivitet
Telekom/IT
Samarbete/Partnerskap

V g lämna ev synpunkter, frågor eller förslag här.
Det går också att lämna kompletterande kontaktuppgifter här:


Integritetspolicy
Användning av personliga uppgifter
Personliga uppgifter som du eller någon annan lämnar på vår web-plats (såsom namn, adress, telefonnummer, företagsnamn eller andra uppgifter) kommer vi inte att överlåta till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.
Vi bibehåller konfidentialiteten avseende dina personliga uppgifter och de kommer endast att användas för att sända dej information som du bett om eller presentera information om våra tjänster och erbjudanden, som komplement till informationen på web-platsen www.manconsult.se.
Tillbaka till
formuläret.

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT