Kapacitetsutveckling To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Manconsult Utveckling
erbjuder kapacitetsutveckling


Hur kan vi utveckla vår organisatoriska kompetens?

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla sin organisatoriska kompetens genom Kapacitetsutveckling:

  • analysera, planera och införa förändringar i arbetssätt och processer
  • anpassa organisation och ledningsstrukturer
  • kund- och marknadsinrikta verksamheten
  • utveckla kompetensen; planera och genomföra kompetensväxling
  • coacha och träna chefer och ledare
        - att leda genom andra
        - att leda grupper


Se även:

Hur ska vi få resultat av våra projekt?
Hur vi hjälper företag och organisationer att nå avsedda projektresultat genom Effektiv projektledning

Vilken väg ska vi ta?
Hur vi hjälper företag och organisationer att målinrikta sin verksamhet genom verksamhets- och IT-utveckling.

Etablera och driva internationella utvecklingsprojekt.
Hur vi hjälper internationella organisationer, privata företag och myndigheter att etablera och driva internationella utvecklingsprojekt

Till vår internationella webplats: www.manconsult.net

Specialiteter:
  - driva komplexa och stora projekt,
  - förhandla och hantera konflikter,
  - hantera olikheter i tvärfunktionella grupper och
  - hantera relationer med andra intressenter

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT