Strategi och värderingar To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Strategi och värderingar

Manconsult ebjuder tjänster inom följande:

  • Verksamhetsutveckling för kundnytta och resultat
  • Kapacitetsutveckling och kompetensväxling
  • Resultatinriktad projektledning

Vår stategi är

att hjälpa våra kunder nå sina mål genom:

  • att utveckla strategin, organisationen och processerna
  • att kompetensutveckla ledare och personal
  • att förbättra förmågan att genomföra och driva lyckade projekt
  • att förbättra arbetsmetoder och verktyg

Våra värderingar är

  • ambitionen att bidra till förändringar som ger reella effekter och resultat
  • filosofin att organisationens resultat bygger på engagerad och kompetent ledning och personal

Kontakta oss gärna för att höra vad detta kan innebära för dig och ditt företag!

Kontakt:
keo
[at] manconsult.se
Tel. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT

1