Effektiva projekt To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Manconsult Utveckling
hjälper företag och organisationer att driva effektiva resultatinriktade projekt


Hur ska vi få resultat av våra projekt?

Vi hjälper företag och organisationer att nå avsedda projektresultat genom Effektiv projektledning:

  • genomföra förstudier och leda projekt
  • rätta upp och 'landa' projekt i kris
  • följa upp leverantörsåtaganden
  • coacha interna projektledare och teamledare
  • stödja ledningsgrupp
  • utbilda i projektledning, projektarbete och -metodik
  • bistå vid kravspecifikationer, upphandlingar och avtalsskrivning, avtalsuppföljning

Se även:

Hur kan vi utveckla vår organisatoriska kompetens?
Hur vi hjälper företag och organisationer att utveckla sin organisatoriska kompetens genom kapacitetsutveckling.

Vilken väg ska vi ta?
Hur vi hjälper företag och organisationer att målinrikta sin verksamhet genom verksamhets- och IT-utveckling.

Etablera och driva internationella utvecklingsprojekt.
Hur vi hjälper internationella organisationer, privata företag och myndigheter att etablera och driva internationella utvecklingsprojekt

Till vår internationella webplats: www.manconsult.net

Specialiteter:
  - driva komplexa och stora projekt,
  - förhandla och hantera konflikter,
  - hantera olikheter i tvärfunktionella grupper och
  - hantera relationer med andra intressenter

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT