Kontakt To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Kontakta oss!

Använd nedanstående e-postadress eller adressuppgifter för att kontakta oss, så återkommer vi snarast!
Eller använd formuläret nedan för att skicka kommentarer eller förfrågningar on-line!

Post:
Manconsult, att. Karl Erik Olofsson
Adress:
Guldringen 23
SE-426 52  VÄSTRA FRÖLUNDA

Fax:
+46 31 295618, eller ring
Telefon:
Karl Erik Olofsson, +46 31 298612

Formulär för att lämna synpunkter och förfrågningar on-line
Läs om vår
integritetspolicy nedan!

För- och efternamn (krävs)

E-postadress (krävs)

Företag eller organisation (frivilligt)

Ev web-site - URL (frivilligt)

Inom vilket område är ni mest intresserad av våra tjänster?

Välj ett alternativ eller beskriv närmare i textfältet nedan:
Organisation o verksamhetsutveckling
Projekteffektivitet
Telekom/IT
Samarbete/Partnerskap

Vad beskriver bäst er egen verksamhet?
Välj ett alternativ eller beskriv närmare i textfältet nedan:
Privat tjänsteföretag
Privat tillverkande företag
Myndighet, förvaltning
Utveckling, konsultverksamhet
V g lämna ev synpunkter, förfrågningar eller ytterligare kontaktuppgifter här:


Integritetspolicy
Användning av personliga uppgifter
Personliga uppgifter som du eller någon annan lämnar på vår web-plats (såsom namn, adress, telefonnummer, företagsnamn eller andra uppgifter) kommer vi inte att överlåta till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.
Vi bibehåller konfidentialiteten avseende dina personliga uppgifter och de kommer endast att användas för att sända dej information som du bett om eller presentera information om våra tjänster och erbjudanden, som komplement till informationen på web-platsen www.manconsult.se.
Tillbaka till
formuläret.

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT