Kompetens   To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


KONSULTRESURSER

Manconsult samarbetar med självständiga konsulter och genomför uppdrag i samarbete med andra etablerade konsultföretag.
Vi breddar våra resurser och kompetens genom associerade konsulter och andra oberoende professionella konsulter i kombinationer som ska täcka våra kunders behov.
Detta nätverk omfattar idag ca 20 erfarna utvecklingskonsulter. Kontakta oss för en diskussion om era behov.

Firmans ägare och förstekonsult, Karl Erik Olofsson, har arbetat i mer än 30 år som professionell utvecklingskonsult, linjechef och projektledare i Sverige samt internationellt i mer än 20 länder. Se nedanstående konsultprofil.

Karl Erik Olofsson - konsultprofil

SPECIALINRIKTNING

 • Projektledning, projektledarstöd, projektledarutbildning.
 • Speciellt erfaren och inriktad på implementeringsprojekt i verksamheten, samt ’styra upp och landa’ problemprojekt.
 • Verksamhetsanalyser, planera och leda utveckling och anpassning av arbetsprocesser, organisationsstruktur och kompetens till marknad och kunder, kundinriktad kvalitetsstyrning.
 • Projektstudier och projektutvärderingar (alla typer av projekt).

UTBILDNING

 • Studentexamen 1963, Karlskrona
 • Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola 1969, Elektroteknisk linje med inriktning Telekommunikation.
 • Utbildning i Företagsekonomi, Chefs- och ledarskap, Projektledning och -administration, IT samt Digitala kommunikationsnät.


ERFARENHET, TIDIGARE UPPDRAG Bred och lång erfarenhet av verksamhetsutveckling inom service, IT, telekom, konstruktion och tillverkning; projektstyrning och utveckling av processer, ledningsfunktioner och metoder.

 • Konsult inom IT- och telekomrelaterad verksamhets- och ledningsutveckling sedan 1997.
 • Linjechefsarbete och projektledning, inkl verksamhetsutveckling, chefs- och ledarträning 1977–1997.
 • Teknisk planering, teknisk och administrativ rationalisering 1969–1976.

Internationella uppdrag från1976 i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa: Saudiarabien, Liberia, Libyen, Guinea-Bissau, Angola, Nigeria, Tanzania, Pakistan, Kashmir, Ecuador, Namibia, Thailand, Uganda, Laos, Yugoslavia, Vietnam, Sri Lanka, Mozambique, Kuwait, Vitryssland.

Tidigare anställningar 1997- Egen konsultfirma, Manconsult Utveckling IT- och telekomrelaterad verksamhets- och ledningsutveckling 1995-1997 Projektledare för större utvecklingsprojekt, Telia AB, Göteborg Verksamhetsutveckling, organisationsförändringar, kvalitetsstyrning 1990-1994 Nätplaneringschef, Televerket/Telia AB, Göteborg Sektionschef för Nätplanering och projektering. Chefsansvar omfattade ca 140 medarbetare. Projektledning och övergripande koordinering av telemoderniseringsprojekt; årlig investeringsvolym ca 100 MKr 1988-1990 Projektledare och ‘Senior Consultant’, Swedtel AB, Stockholm Marknadsansvarig för utvecklingsprojekt i Afrika, Projektchef 1986-1988 Teknisk Projektledare, Televerket, Farsta/Göteborg Nationell teknisk projektledare för Videotextjänsten (’svenska Minitel’) 1981-1985 Utvecklingschef/rationaliseringschef, Televerket, Karlstad Chefsansvar för administrativ och teknisk rationalisering; metodutveckling; organisationsutveckling och införande av MIS, chefs- och ledarutveckling samt metoder och processer för ledarurval; strategi och planering för införande av informationssystem; arbetsmiljö, lokalhantering. 1977-1981 Planeringschef, Televerket Göteborg Planeringschef för geografisk telesektion; chefsansvar 12 medarbetare. Internkonsult, ansvarig för utvecklingsplan 1969-1976 Stabsingenjör, Televerket Göteborg Utredare, nätplanering, teknisk/ekonomiska utredningar, resultatuppföljning, analys, rationaliseringsarbete. Exempel på uppdrag Se Referensuppdrag
DATORTEKNISKA KUNSKAPER Tillämpning av Use Case Model för systemplanering och -implementering. Erfaren användare av MS Office Suite, Adobe Acrobat 6 Prof och Filemaker Pro 5.0.

ANDRA FACKKUNSKAPER

 • Tillämpning av PROPS®, PCM och LFA (Logical Framework Approach) och andra modeller för planering och styrning av projekt,
 • Tillämpning av LOTS®, SWOT-analys, och FMEA för analys av organisations- och verksamhetsstatus, samt planering och uppföljning av förändringar (processer, organisation etc.).
 • Tillämpning av etablerade metoder för investeringsstyrning: Net Present Value, IRR, Pay-off, Lichtenbergmodellen (Successivprincipen).
 • Upphandling enligt svenska och internationella standarder (LOU, NLM, AB, etc.).


PERSONLIGA EGENSKAPER

 • Analytisk förmåga, positiv och resultatinriktad.
 • Goda ledaregenskaper med förmåga att arbeta med och genom andra, tar tillvara utvecklingspotential.
 • God förmåga att arbeta gränsöverskridande och hantera interna och externa kulturkrockar.
 • God förmåga att hantera konflikter och besvärliga situationer.
 • Goda språkkunskaper och mångårig internationell erfarenhet:
 • Arbetsspråk svenska, engelska och portugisiska, baskunskaper i spanska, tyska och franska.


En kortfattad CV kan laddas ner här: CV (pdf 90kb)

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT