Introduktion To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Om Manconsult

Manconsult Utveckling är en oberoende utvecklingskonsult med säte i Göteborg.

Vi erbjuder våra tjänster till såväl den privata som den offentliga sektorn både i Sverige och internationellt.

Vi är inriktade på utveckling av människor, organisation och teknik
och vi baserar våra åtaganden på Vår Strategi och våra värderingar.

Konsultprofil

Manconsult startade sin verksamhet år 1994.
Firmans ägare och förstekonsult, Karl Erik Olofsson, har arbetat i mer än 30 år som professionell utvecklingskonsult, linjechef och projektledare i Sverige samt internationellt i mer än 20 länder.
För att bredda våra resurser och kompetens samarbetar vi med andra oberoende professionella konsulter i kombinationer som ska täcka våra kunders behov.

Uppdragen hittills har mest rört sig om telekom och IT-utveckling, samt inom tillverknings- och servicesektorn.
Vi erbjuder tjänster främst inom följande områden:

  • Kapacitets- och kompetensutveckling
  • Organisations- och effektivitetsutveckling
  • Resultinriktade projekt, styrning, värdering och uppföljning
  • Utveckling av telekom och IT, system, processer och kundnytta

De kompetenser och tjänster vi kan erbjuda finns beskrivna under:

För ytterligare detaljer, välj under rubrikerna i menyn ovan till vänster!
Och tveka inte att ta kontakt med oss!

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT