Internationella projekt To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Manconsult Utveckling
Internationella utvecklingsprojekt


Vi hjälper internationella organisationer, privata företag och myndigheter att etablera och driva Internationella utvecklingsprojekt:

 • Förstudier för telenät och IT-system, kravspecifikationer, upphandling och leverantörsstyrning.
 • Medverka i planering och införande av 'hårda' och 'mjuka' infrastrukturlösningar för nationell utveckling.
 • Bistå nya eller redan verksamma operatörer att
      - etablera affärsplan,
      - införa verksamhetsprocesser samt
      - utveckla organisation och kompetens.
 • Kompetensutveckling och omstrukturering för myndigheter och regleringsorgan inom telekom och ICT.
 • Bistå internationella organisationer(Sida, Världsbanken, Afrikabanken m. fl.) att
      - värdera förslag till utvecklingsprojekt;
      - definiera, specificera och upphandla biståndsinsatser
      - följa upp och utvärdera resultaten.

Internationella utvecklingsprojekt: www.manconsult.net

Specialiteter:
  - driva komplexa och stora projekt,
  - förhandla och hantera konflikter,
  - hantera olikheter i tvärfunktionella grupper och
  - hantera relationer med andra intressenter

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT