Verksamhetsutveckling To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Manconsult Utveckling
erbjuder verksamhetsutveckling


Vilken väg ska vi ta?

Vi hjälper företag och organisationer att målinrikta sin verksamhet genom Verksamhets- och IT-utveckling:

  • analysera strategier och verksamhetsplaner, samt föreslå förändringar för att möta ny krav från marknad och andra intressenter
  • genomföra förstudier ocn analyser för att effektivisera verksamheten
  • utveckla den organisatoriska kompetensen - se nedan kapacitetsutveckling
  • planera och implementera stödsystem (IT) i
        - affärsverksamheten (BSS) och
        - den operativa verksamheten (OSS - tillverkning, administration och teknisk ledning)
  • bistå med projektstyrning och -uppföljning av förändringsprojekt.

Se även:

Hur kan vi utveckla vår organisatoriska kompetens?
Hur vi hjälper företag och organisationer att utveckla sin organisatoriska kompetens genom kapacitetsutveckling.

Hur ska vi få resultat av våra projekt?
Hur vi hjälper företag och organisationer att nå avsedda projektresultat genom Effektiv projektledning

Etablera och driva internationella utvecklingsprojekt.
Hur vi hjälper internationella organisationer, privata företag och myndigheter att etablera och driva internationella utvecklingsprojekt

Till vår internationella webplats: www.manconsult.net

Specialiteter:
  - driva komplexa och stora projekt,
  - förhandla och hantera konflikter,
  - hantera olikheter i tvärfunktionella grupper och
  - hantera relationer med andra intressenter

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT