Erbjudanden To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Manconsult Utveckling
erbjuder utveckling


Kapacitetsutveckling

Behöver ni utveckla den organisatoriska kompetensen?

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla sin organisatoriska kompetens genom kapacitetsutveckling.

Effektiv projektledning

Nöjer ni er inte med att projektresultaten uteblir?

Vi hjälper företag och organisationer att nå avsedda projektresultat genom effektiv projektledning

Verksamhets- och IT-utveckling

Ställer ni er frågan "Vilken väg ska vi ta?"

Vi hjälper företag och organisationer att målinrikta sin verksamhet genom verksamhets- och IT-utveckling.

Etablera och driva internationella projekt

Vi hjälper internationella organisationer, privata företag och myndigheter att etablera och driva internationella utvecklingsprojekt.

Till vår internationella webplats: www.manconsult.net

Specialiteter:
  - driva komplexa och stora projekt,
  - förhandla och hantera konflikter,
  - hantera olikheter i tvärfunktionella grupper och
  - hantera relationer med andra intressenter

Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT